Piia Björn
Turun yliopisto, koulutusvararehtori

Camilla on rohkeana naisena nostanut esiin hyvinvointiin ja koulutuksen laatuun liittyviä asioita. Camilla on osoittanut olevansa määrätietoinen ja yhteistyökykyinen edunvalvoja, jollaisia tarvitaan myös kansallisella tasolla.

Matias Martelin
Åbo Akademis Studenkår, puheenjohtaja

Camilla on yhteistyökykyinen, määrätietoinen ja perehtynyt edunvalvoja. On ollut ilo saada tehdä yhteistyötä Camillan kanssa tänä vuonna, ja uskon että hänellä on paljon annettavaa valtakunnallisessa edunvalvonnassa. Täten haluan suositella Camillaa SYL:n hallitukseen 2021.

Camilla är en målvedveten och insatt intressebevakare, som det är lätt att samarbeta med. Under detta år har det varit roligt att få samarbeta med Camilla och jag tror att hon har mycket att ge till den nationella intressebevakningen. Med dessa ord vill jag rekommendera Camilla till Finlands Studentkårers Förbunds styrelse för året 2021.

Joni Kajander
Turun yliopiston ylioppilaskunta, koulutuspoliittinen asiantuntija

Vaikuttamisessa tarvitaan kahta asiaa: kykyä muodostaa mielipiteitä ja kykyä ilmaista ne. Hyvään ja rakentavaan vaikuttamiseen tarvitaan lisäksi kykyä perustella omat mielipiteet, kykyä ymmärtää myös toisia ja, ainakin minun mielestäni, arvopohjaisuutta. Camillalla on koko paletti hallussa ja lisäksi poikkeusoloissa korvaamatonta oma-aloitteisuutta.