Yliopistoihin tarvitaan lisää demokratiaa / We need more democracy to universities

Shortly in English below


Vuonna 2010 tuli voimaan uusi yliopistolaki, jonka tarkoitus oli lisätä yliopistojen autonomiaa, edistää vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja parantaa yliopistojen toimintakykyä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Keskeinen uudistus oli yliopistojen irrottaminen valtiosta. Ne saivat itsenäisen oikeushenkilöaseman, ja yliopistoista tuli joko julkisoikeudellisia tai säätiöyliopistoja.

Lakiuudistus käynnisti suuren kulttuurimuutoksen yliopistoissa, kun taloudellisen vastuun lisääntyminen muutti johdon asemaa ja merkitystä. Uudet mahdollisuudet oman henkilöstöpolitiikan harjoittamiseen konkretisoituivat, kun pian uudistuksen myötä päädyttiin yt-neuvotteluihin. Uudistuksen seurauksena johdon ja yliopistoyhteisön välit ovat kiristyneet, ja yhteisö on kokenut vaikutusvaltansa vähentyneen. Päätöksenteko on muuttunut dynaamisemmaksi ja samalla vähemmän osallistavaksi ja läpinäkyväksi. Yliopistodemokratia on siis heikentynyt. Turun yliopiston ylioppilaskunnassakin on jouduttu kuluneen vuoden aikana useaan kertaan vaatimaan yhteisön kuulemista tärkeitä päätöksiä tehtäessä.

Moni taho vaatii ymmärrettävästi lain muuttamista. Esimerkiksi muutosesityksissä SYL:n linjapaperin yliopistodemokratiakirjauksiin vaaditaan muutoksia lakiin ja sitä kautta yliopistojen toimintakulttuuriin. Lain tuoma turva on vahva, ja siksi lakimuutokset ovat tarpeellisia. Ei kuitenkaan tule sivuutttaa sitä, että tämänhetkinen laki asettaa vain minimitason yhteisön kuulemiselle. Yliopisto voi päättää kuulla yhteisöä useammin. Kollegio voi valita hallitukseen ulkopuoliset jäsenet tavoitteellisesti sen mukaan, miten yliopistoa halutaan kehittää, eikä vain sidosryhmien ehdoilla. Hallitus voi ottaa aktiivisen roolin esimerkiksi yhteisön hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koska lain muuttaminen on hidas prosessi, toimintakulttuurin muuttamiseen yliopistojen sisällä pitää panostaa.

The legislative reform of Universities Act which took effect in 2010 was supposed to enhance the autonomy of universities, increase interaction with society and improve their performance in international environment. After the reform the power of the leadership has increased whereas the university community has gotten more limited possibilities to influence.. Legal reforms are needed, but it should not be forgotten that university democracy can also be strengthened within the universities. The law sets a minimum, but the universities can decide to give more power to the community.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *